I. Definicje:

1. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.notifymeservice.com

2. Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie


   II. Postanowienia ogólne:

1. Dostęp zarówno do publicznej jak i prywatnej funkcjonalności serwisu jest darmowy. Dostęp do prywatnej funkcjonalności serwisu wymaga rejestracji użytkownika.

2. W procesie rejestracji nie są zbierane prywatne dane użytkownika. Do założenia konta wystarczy podanie adresu e-mail. Adres e-mail jest wykorzystywany do weryfikacji konta, oraz przesyłania informacji użytkownikowi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami. Adres e-mail nie jest udostępniany osobom trzecim.

3. Wszystkie dane prezentowane w Serwisie pochodzą z publicznie dostępnych źródeł informacji i są aktualizowane ręcznie bądź też przy wsparciu mechanizmów automatyzacji.

4. Właściciel serwisu nie odpowiada za błędy lub niekompletność prezentowanych danych.


   III. Konto:

1. Każdy użytkownik chcący uzyskać dostęp do prywatnej funkcjonalności Serwisu jest zobowiązany do założenia konta w procesie rejestracji. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim. Jak również niedozwolone jest posiadanie kilku kont przez jednego użytkownika.

2. Użytkownik może w każdej chwili poprosić o usunięcie konta. Wystarczy wysłać e-mail na adres kontaktowy, w tytule wpisując "Prośba o usunięcie konta", a w treści login. Mail taki musi być wysłany z adresu podanego przy rejestracji Użytkownika.

3. Administrator ma prawo zablokować lub usunąć konto Użytkownika bez podania przyczyny, jeśli stwierdzi naruszenie regulaminu.


   IV. Wyłączenie odpowiedzialności:

1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność Użytkownika.

2. Informacje zamieszczane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3. Zawarte w Serwisie dane, opracowania i informacje zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi".

4. Treści zawarte w serwisie nie stanowią żadnej "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w serwisie.

5. Serwis nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

6. Właściciel Serwisu oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby dostarczone informacje były rzetelne i kompletne. Jednakże nie gwarantuje, że dostarczana informacja jest ściśle prawdziwa i kompletna.


   V. Prawa autorskie:

1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

2. Kopiowanie pojedynczych wykresów lub danych z Serwisu jest dozwolone, pod warunkiem dołączenia linku informującego o źródle, oraz wysłaniu powiadomienia o użyciu danych na kontaktowy adres email, zawierającego adres strony, na którą wstawiane są dane lub wykresy.

3. Serwis jest serwisem informacyjnym i nie udziela rekomendacji. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Użytkowników.


   VI. Polityka prywatności:

1. Serwis nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych.

2. Jedyne dane niezbędne do rejestracji to login (pseudonim) oraz e-mail. Ma to na celu ochronę anonimowości użytkowników.

3. Serwis korzysta z analizatora ruchu, który zbiera dane takie jak: parametry techniczne przeglądarki, system operacyjny, adres ip. Zabrane dane wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i nie są udostępniane osobom trzecim.

4. W celu personalizacji Serwisu, zapisuje on na komputerze klienta pliki Cookies (tzw. ciasteczka) pozwalające pominąć konieczność każdorazowego logowania. Cookies przechowują różnież informacje o preferencjach Użytkownika (np: ustawienia filtrów). Użytkownik może wyłączyć przechowywanie Cookies w ustawieniach przeglądarki, jednak spowoduje to istotne ograniczenie ww. funkcjonalności Serwisu.


   VII. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu lub wysyłane do użytkowników drogą elektroniczną.

2. Po umieszczeniu na stronie Serwisu lub po wysłaniu do Użytkownika informacji o zmianach w Regulaminie, zalogowanie się do Serwisu uznaje się za równoznaczne z akceptacją zmian w Regulaminie.

Administration

Language  

Posts

Subscriptions

Feed FeedBurner
FeedSubscribe
Categories:

Add to Google

Statistics

Num of messages sent
06084